Smog - co oznaczają poszczególne poziomy jakości powietrza?

ZanieczyszczeniaWedług Światowej Organizacji Zdrowia normy zawartości szkodliwych substancji w powietrzu w Polsce przekraczane są nawet 1000-krotnie. W dodatku jesteśmy narażeni na ich szkodliwe działanie przez kilka miesięcy w roku. Aby nie doszło do poważnych konsekwencji zdrowotnych, wysoki poziom smogu nie powinien utrzymywać się w powietrzu dłużej niż przez 35 dni w roku, w Polsce ta liczba notorycznie przekracza 100 dni, a w miastach takich jak Kraków czy Katowice oscyluje w okolicy 140 dni.

Niestety problem zanieczyszczonego powietrza nie dotyczy tylko dużych miast. Przekroczone wartości norm powietrza odnotowuje się na 90% obszaru naszego kraju. Poziom jakości powietrza określany jest przez specjalne normy, które oparte są na zawartościach tak zwanych pyłów zawieszonych PM2, 5 oraz substancji rakotwórczych PM10 (benzopiren, tlenki siarki, azotu, dioksyny, metale ciężkie). Często, kiedy sprawdzamy w Internecie jakość powietrza w naszej okolicy, widzimy komunikat mówiący o tym, że poziom jego jakości jest umiarkowany, dostateczny, zły czy bardzo zły. Warto wiedzieć, co dokładnie oznaczają poszczególne poziomy jakości powietrza.

1. Bardzo dobry

W powietrzu znajduje się 0-20 miligramów na metr sześcienny substancji z grupy PM10 oraz 0-12 z grupy PM 2, 5. W praktyce oznacza to, że powietrze jest czyste, a na zewnątrz panują warunki sprzyjające wszelkiej aktywności fizycznej. Nie występuje żadne zagrożenie dla zdrowia i bez obaw możemy korzystać z atrakcji na świeżym powietrzu.

2. Dobry

Stężenia PM10 na poziomie 21-60, a PM2, 5 13-36 miligramów na metr sześcienny. Tutaj również nie ma zagrożenia dla naszego zdrowia. Możemy spokojnie przebywać na powietrzu i cieszyć się ruchem bez ograniczeń.

3. Umiarkowany

PM10 w granicach 61-100, a PM2, 5 37-60. Warunki do aktywności na wolnym powietrzu są już nieco gorsze, jednak nie powinny one zagrażać dorosłym zdrowym osobom. Niestety takie stężenie zanieczyszczeń jest już groźne dla dzieci, osób starszych, przewlekle chorych oraz kobiet w ciąży. Te osoby powinny zachować szczególną ostrożność i ograniczyć wyjścia na dwór do niezbędnego minimum.

4. Dostateczny

Substancje PM10 101-140 mg/m3, a PM2, 5 61-84. Zanieczyszczenie powietrza jest na tyle wysokie, że zagraża zdrowiu osób starszych, chorych, dzieci i kobiet w ciąży. Ponadto nawet dorosłe zdrowe osoby powinny znacznie ograniczyć czas przebywania na powietrzu oraz maksymalnie rozłożyć w czasie poszczególne wyjścia na zewnątrz. Jest to również stan jakości powietrza niesprzyjający uprawianiu sportu na wolnym powietrzu.

5. Zły

Zawartość PM10 141-200, a PM2, 5 85-120. Powietrze jest silnie zanieczyszczone, a zawarte w nim pyły zawieszone i substancje toksyczne w poważnym stopniu zagrażają zdrowiu. Osoby z grup ryzyka (dzieci, osoby w podeszłym wieku, chorzy i kobiety w ciąży) nie powinny wcale wychodzić na zewnątrz. Pozostali powinni maksymalnie ograniczyć aktywność na powietrzu i starać się skrócić do niezbędnego minimum okresy przebywania poza pomieszczeniami zamkniętymi.

6. Bardzo zły

Stężenie substancji szkodliwych PM10 powyżej 200, a PM2, 5 powyżej 120 miligramów na metr sześcienny. Zanieczyszczenie powietrza jest na bardzo wysokim poziomie i zagraża bezpośrednio zdrowiu, a w niektórych przypadkach również bezpośrednio życiu. Dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i chorzy powinni bezwzględnie unikać wychodzenia na zewnątrz. Pozostałym również zaleca się, pozostanie w pomieszczeniach, a jeśli muszą wyjść, powinni maksymalnie ograniczyć czas przebywania na dworze i koniecznie stosować środki ochronne takie jak maska antysmogowa. Długotrwałe wchłanianie tak silnie zanieczyszczonego powietrza prowadzi do zmian w układzie oddechowym (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuc), chorób serca, zaburzeń odporności i chorób nowotworowych.

Raporty Komisji Europejskiej mówią, że w Polsce co roku w wyniku chorób spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem umiera 48 tysięcy osób. Te zatrważające dane powinny dać nam wszystkim do myślenia. Nie ograniczajmy się do monitorowania jakości powietrza w Internecie i noszenia masek na smog. Warto zainteresować się, tym co każdy z nas może zrobić, aby choć odrobinę wpłynąć na poziom czystości powietrza, którym oddychamy. A wbrew pozorom możemy wiele, ponieważ badania pokazują, że większość zanieczyszczeń w powietrzu pochodzi ze spalin samochodowych oraz jest wynikiem spalania w domowych piecach. Na tych dwóch polach, każdy z nas może zacząć działać. Nie zwlekajmy z modernizacją ogrzewania naszego domu, a zamiast samochodu, wybierzmy komunikację miejską.

Ocena: 5.0

Komentarze