Czy jestem pragmatyczna? Pragmatyzm - zalety, wady

Osoba pragmatycznaJeśli chcemy zdefiniować pragmatyzm można uczynić to w następujący sposób: jest to postawa życiowa, która obejmuje działania zapewniające skuteczność oraz pozwala w trzeźwej, racjonalnej ocenie sytuacji. W praktyce oznacza to, że pragmatyzm pozwala nam na podejmowanie decyzji bez nadmiernego dedukowania oraz abstrahowania problemów. To wybory dające skuteczność bez zbędnego analizowania. Jakie są zalety i wady pragmatyzmu, czego warto uczyć się od pragmatyków?

Pragmatyzm jako nurt filozoficzny - czym jest?

W filozofii narodził się na przełomie XIX oraz XX wieku, jego ojczyzną są Stany Zjednoczone. Pojawił się jako odpowiedź na inne nurty filozoficzne, w tym racjonalny idealizm, empiryzm oraz ruch metafizyczny. Rozpowszechniony został przez Willama Jamesa, który uważał, że filozofia powinna szukać tego, co praktyczne, a tym samym: użyteczne.

Czego warto uczyć się od pragmatyków?

Osoba pragmatyczna działa i myśli szybko, nie roztrząsa problemów ale stawia na rozwiązania skuteczne, szybkie i efektywne. Nie jest to zawsze łatwe aczkolwiek ludzie w ten sposób funkcjonujący cechują się analitycznym umysłem oraz niechęcią do marzycielstwa. Czy trzeba urodzić się tytułową osobą? Opisane cechy charakteru są składnikiem naszej osobowości, konstruktu wrodzonego, który oczywiście można modyfikować, aczkolwiek ogólny rys jest czynnikiem stałym. Pragmatycy to ludzie o konkretnych cechach, sposobach funkcjonowania. Możliwe jest oczywiście wypracowanie pewnych cech oraz walka ze słabościami. Czego warto uczyć się od takich osób i jakie cechy w sobie rozwijać? Na pewno cenna może okazać się:

 • umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów,
 • efektywna praca pod presją czasu,
 • umiejętność działania według planu.

Zawody, dla których wskazana jest osobowość pragmatyczna

Pragmatyk, jako osoba z szeregiem zalet (ale i słabszych stron), ma pewne predyspozycje zawodowe. Sprawiają one, że doskonale sprawdzi się w niektórych zawodach, a innych powinna unikać, aby spełniać się zawodowo i robić w pracy to, co lubi i co sprawia jej przyjemność. Tytułowa osoba doskonale będzie czuła się w zawodach, gdzie będzie mogła wykorzystać swoją zdolność analitycznego myślenia oraz szybkie podejmowanie decyzji. Zawodami, które będą odpowiednie to, te:

 • związane z sądownictwem i przestrzeganiem prawa, takie jak policjant, prawnik, adwokat, radca prawny i inne;
 • związane z przekazywaniem wiedzy, w tym nauczyciel i wykładowca akademicki;
 • medyczne, zwłaszcza chirurg i anestezjolog, ale i ratownik medyczny;
 • związane z projektowaniem, konstruowaniem, budownictwem i naprawą: inżynier, konstruktor, architekt, hydraulik, elektryk, ale i mechanik samochodowy;
 • ekonomiczne, w tym ekonomista, księgowy;
 • informatyczne, w tym informatyk, programista, grafik komputerowy;
 • związane z polityką oraz dziennikarstwem, w tym dziennikarz, rzecznik prasowy;
 • z sektora kadry kierowniczej, w tym manager, kierownik, dyrektor działu.

Osoba pragmatyczna może spróbować swoich sił również jako właściciel własnej firmy. Jako osoba o analitycznym umyśle, konkretna oraz z umiejętnościami managerskimi doskonale poradzi sobie z prowadzeniem własnej działalności, w tym z rozwijaniem jej oraz robieniem kariery w wybranej branży.

Pragmatyzm

Zalety pragmatyzmu

Jakie są mocne strony funkcjonowania takiej tytułowej osoby? Jakie cechy sprawiają, że radzi sobie z wielu sytuacjach? Jakie zalety można tratować jako inspirację? Taka osoba przede wszystkim:

 • działa według planu, potrafi logicznie myśleć, analizować fakty i łączyć je ze sobą;
 • potrafi realnie ocenić sytuację i znaleźć najlepsze rozwiązanie bez ulegania zbędnym emocjom;
 • jest osobą sumienną i skoncentrowaną na swojej pracy;
 • jest osobą konkretną w działaniu oraz rozmowie, nie lubi rozmawiać o niczym;
 • potrafi samodzielnie podejmować nawet trudne decyzje, sprawnie analizując wszelkie za i przeciw;
 • potrafi zarządzać grupą i motywować jej członków do wykonywania określonych zadań;
 • szanuje tradycyjne wartości i woli sprawdzone sposoby rozwiązania problemów;
 • ma w życiu cele, wie, jak je realizować i sukcesywnie to czyni;
 • w działaniu wykazuje się konsekwencją, dąży do celu i nie zraża się niepowodzeniami;
 • dobrze pracuje w stresie i pod presją czasu.

Wady pragmatyzmu

A co z wadami? Jakie słabsze strony ma osoba o takich poglądach? Z czym powinna walczyć i jakie cechy rozwijać? Osoba pragmatyczna przede wszystkim:

 • może mieć trudności w relacjach z innymi - nie lubi bowiem słuchać innych, bywa krytyczna;
 • ma niewielki poziom empatii, co również może rzutować na relacje z innymi, zwłaszcza bliższe kontakty z ludźmi;
 • bywa w kontaktach chłodna, zdystansowana;
 • ma tendencję do popadania w konflikty z innymi, zwłaszcza przez swoja tendencję do dominowania i narzucania swojego zdania;
 • podejmuje decyzje szybko, co może skutkować błędnymi wyborami, do których takiej osobie trudno się przyznać;
 • jej pracowitość może przeradzać się w pracoholizm;
 • bywa materialistką, uwielbia otaczać się wysokiej jakości przedmiotami, przez co może być uważana za osobę samolubną i próżną;
 • może uważać się za człowieka lepszego od innych, ma skłonności do perfekcjonizmu oraz bycia narcyzem;
 • nie rozumie idei artystycznych, nudzi ją oglądanie dzieł artystycznych, są one dla niej nieużyteczne, woli skupiać się na tym, co jest praktyczne, pomocne - to ma dla niej jakąś wartość, ponieważ do czegoś służy;
 • cechuje go niski poziom kreatywności, mała elastyczność w działaniu i myśleniu, pragmatyk często działa według schematów, może mieć skłonność do ulegania stereotypom;
 • nie lubi marzyć, woli tworzyć plany i od razu je realizować, bywa osobą niecierpliwą.

Czy jestem pragmatyczna? - test

 1. Nie lubię marzyć - to dla mnie strata czasu;
 2. Lubię rozwiązywać zagadki logiczne;
 3. Lubię matematykę i inne przedmioty ścisłe;
 4. Jestem osobą upartą i wytrwale dążę do celu;
 5. Bywam perfekcjonistą;
 6. Jestem osobą pracowitą i skoncentrowaną na działaniu;
 7. Nie lubię bujać w obłokach, wolę realnie oceniać daną sytuację;
 8. Lubię i potrafię zarządzać innymi oraz motywować ich do określonej pracy;
 9. Bardzo cenię sobie swoją samodzielność, nie lubię być od kogoś zależna;
 10. Nie lubię prosić innych o pomoc, wolę samodzielnie poradzić sobie z rozwiązaniem danego problemu;
 11. Problemy rozwiązuje szybko, nie lubię długo się zastawiać, wole działać;
 12. Bardzo szanuję tradycyjne wartości;
 13. Źle reaguję na krytykę, nie lubię, gdy ktoś wytyka mi błędy;
 14. Dobrze pracuję w stresie i pod presją czasu, czasami nawet lepiej;
 15. Lubię rzeczy dobrej jakości, w tym markowe ubrania, wysokiej jakości dodatki, sprzęty, gadżety;
 16. Lubię naprawiać różne rzeczy i zwykle wiem, jak to zrobić;
 17. Lubię działać według planu i robić coś w określony sposób niż improwizować;
 18. Czasami mało mnie interesuje to, co mówią i czują inni ludzie, wole skupiać się na swoich odczuciach;
 19. Czasami popadam w konflikty z innymi;
 20. Nie interesuje mnie sztuka i wyroby artystyczne.

Ponad 10 twierdzących odpowiedzi? Bardzo możliwe, że jesteś osobą pragmatyczną: o analitycznym umyśle, realnie oceniającą sytuację i szybko podejmującą decyzję. Warto jednak popracować nad elastycznością w działaniu oraz rozwijaniem empatii. Zapewne pomoże Ci budować satysfakcjonujące relacje z innymi.

Czy jestem pragmatyczna? - test

Podsumowując informacje na ten tytułowy temat - pragmatyk to osoba konkretna, o analitycznym umyśle, konsekwentna i pewna siebie. Potrafi ona zarządzać zespołem, jest sumienna, pracowita i skoncentrowana na celu. Takie osoby potrafią pracować w stresie i pod presją czasu. Ponadto pragmatyzm doskonale sprawdza się w zawodach, wymagających logicznego rozumowania, w tych w profesjach, związanych z sądownictwem, ale i ekonomią, informatyką czy budownictwem. Osoba o takim usposobieniu powinna pracować nad kreatywnością, pozwoli to jej wyjść z wielu schematów i działać bardziej twórczo, otwarcie patrzeć na problemy. W połączeniu z umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji może być to zaskakująco mocna strona charakteru. Warto dołożyć również wszelkich starań, aby relacje międzyludzkie były poprawne, dbać o to, aby słuchać innych i liczyć się z ich zdaniem. Doskonalenie empatii powinno być priorytetem u każdego pragmatyka.

Komentarze