Opieka nad dzieckiem po rozwodzie - kto może ją dostać?

Opieka nad dzieckiem po rozwodzieRozwód nigdy nie jest przyjemnym procesem dla małżonków, ale o wiele bardziej cierpi podczas niego dziecko, które będzie musiało od tego czasu spędzać czas z rodzicami w sposób zgodny z wytycznymi sądu. Ważne jest, by dziecko trafiło pod jak najlepszą opiekę i by rozwód miał jak najmniejszy wpływ na jego edukację oraz rozwój społeczny. Opieka nad dzieckiem po rozwodzie to jedna z tych rzeczy, za którą rodzice będą w stanie oddać naprawdę dużo. Komu ta opieka może przypaść? Jakie wynikają z tego prawa i obowiązki? Odpowiadamy.

Rozwód polubowny a orzeczenie sądowe

Tak jak w przypadku większości procesów cywilnych, tak i w przypadku rozwodu sprawa może zakończyć się polubownie lub możemy zdać się na wyrok sądu. Porozumienie między rodzicami może zostać zawarte na przykład w trakcie mediacji między adwokatami rozwodowymi. Po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz zgodzie obu stron można ustalić, co któremu małżonkowi w ramach rozwodu się należy, oraz komu przypadnie w tym przypadku opieka nad dzieckiem po rozwodzie.

Sprawowanie władzy rodzicielskiej powinno być określone w ramach następujących kategorii: komu oraz w jakich okresach przypada opieka nad dzieckiem; który rodzic powinien finansować dane aspekty utrzymania dziecka; sposób, w jaki małżonkowie mogą komunikować się z dzieckiem; reguły wg których rodzice będą podejmowali ważne decyzje o zdrowiu oraz wychowaniu dziecka. Odpowiednio przygotowany przez mecenasa prawa dokument może służyć za zobowiązującą umowę, lecz jeżeli małżonkowie nie dojdą do porozumienia na drodze mediacji, sprawą będzie musiał zająć się Wysoki Sąd.

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Władza sądownicza podejmie się w tym przypadku określenia warunków sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie, a niewywiązywanie się z zapisów orzeczenia będzie równoważne z łamaniem prawa. Od orzeczenia sądu można się odwołać, lecz to już od sądu wyższej instancji zależy, czy takie odwołanie zostanie wzięte w ogóle pod uwagę.

Komu sąd może przyznać opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

To, komu sąd opiekę przyzna, jest zależne od wielu czynników. Podczas procesu bierze się pod uwagę możliwości finansowe rodzica, jego miejsce zamieszkania, dotychczasowy wkład w wychowanie oraz relacje z dzieckiem. Sędzia wysłucha stanowisk obu z rodziców oraz rozważy wszelkie możliwości. Jego decyzja może orzec o tym, który z rodziców opiekę otrzymuje. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której oboje z rodziców dostają część opieki nad dzieckiem, lub taką w której jeden z rodziców traci część praw rodzicielskich podczas gdy drugi zyskuje pełną opiekę, lub też taką, w której oboje z rodziców tracą możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie.

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

W najczarniejszym scenariuszu, czyli w tym, w którym oboje z rodziców tracą swoje prawa rodzicielskie, sąd będzie musiał podjąć decyzję o tym, jaka inna osoba może przejąć w tym przypadku obowiązki wychowawcy. Może zlecić stałą obserwację kuratorium, które kontrolować będzie wychowanie dziecka, może zlecić umieszczenie małoletniego w placówce wychowawczej bądź w rodzinie zastępczej, albo skierowanie sprawy do specjalnej instytucji zajmującej się problematyką opieki nad dzieckiem. Zaznaczyć należy, że to do decyzji sądu należy, w jakim stopniu prawa rodzicielskie zostaną odebrane. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której dziecko wciąż może zamieszkiwać z rodzicem, ale ten nie będzie mógł podejmować decyzji np. odnośnie jego edukacji.

Kwestia alimentacji

Zazwyczaj, jeżeli mówimy o rozwodzie, od razu myślimy też o alimentach. Zwłaszcza, jeżeli w grę wchodzi sprawa sprawowania opieki nad dzieckiem. Wychowanie małoletniego wiąże się z dużymi wydatkami. Zapewnienie mu odpowiednich warunków bytowania leży w gestii obojga rodziców, nawet jeżeli ci wzięli już rozwód. O alimentach również zdecydować można na drodze mediacji adwokackiej. Jeżeli dojdziemy z małżonkiem do porozumienia, może obejść się bez ingerencji władzy sądowniczej.

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

W przeciwnym wypadku, kwestia alimentów również będzie zawarta orzeczeniu sądu dot. naszego rozwodu. Wysoki Sąd weźmie pod uwagę ww. czynniki i jeżeli jeden z rodziców znajduje się w gorszej sytuacji finansowej, to należą mu się z tytułu rozwodu alimenty, które będzie mógł poświęcić na zachowanie pewnego poziomu życia sobie oraz dziecku. Alimenty są bardzo silnie związane z wcześniejszym dochodzeniem sądu w sprawie przyznania opieki. Przesłanki do przyznania opieki nad dzieckiem po rozwodzie mogą posłużyć także za przesłanki do przyznania alimentów.

Proces rozwodowy z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń dla rodziców, a w szczególności dla dziecka. Możemy wszystkie problemy rozwiązać polubownie, lecz jeśli nie jest to możliwe, to sąd rozstrzygnie we wszelkich spornych sprawach i przyzna opiekę nad dzieckiem temu, kto wydaje się być bardziej przystosowany do tej roli, co nie wyklucza sytuacji, w której opiekę dostaną oboje z wychowawców.

Autor: www.adwokatspiewak.pl.

Komentarze