Mózg człowieka - jego budowa i funkcje

Mózg człowiekaLudzki organizm jest złożony z wielu różniących się od siebie elementów, które tworzą ze sobą nierozerwalną całość. Sprawność danego organizmu zależy od doskonałego współgrania wszystkich układów. Jeśli chociaż jeden z nich przestaje działać lub jego funkcje zostają upośledzone - automatycznie innym układom doskwiera ten brak pomocy.

Trudno wykryć zmiany, które pojawiają się we wczesnych okresach niektórych chorób. Niekiedy skrupulatna obserwacja poszczególnych układów i analizowanie ich funkcjonowania, dopiero po upływie czasu zwiastuje sukces.

Sukces w tym wypadku to dokładne zadziałanie w daną jednostkę chorobową i rozpoczęcie leczenia. Warto poznać swój organizm. Poznaj mózg, organ, który do tej pory jest tajemniczy dla wszystkich naukowców.

Budowa mózgu oraz jego umiejscowienie w organizmie człowieka

Biorąc pod uwagę mózg dorosłego człowieka, to waga jego osiąga średnio 1300 g. Wielkość mózgu w żaden sposób nie wiąże się z inteligencją. Mózg zajmuje zaszczytne miejsce w pancerzu chroniącym go przed nadmiernymi wstrząsami, czyli czaszce. Jego wymiary nie są zbytnio imponujące, gdyż jego masa stanowi 2% całej masy ciała. Mózg, podobnie jak serce pracuje bez ustanku. Wykonuje pracę podczas której zużycie energii jest aż 10 razy większe niż w innych narządach. Podobnie jest z wykorzystaniem przez niego tlenu - to on zabiera aż 20% pobieranego przez organizm pierwiastka. Narząd ten złożony jest ze zwojów mózgowych, w obrębie których znajdują się ośrodki koordynacyjne odpowiedzialne za kontrolę narządów ciała, a także ośrodki asocjacyjne odpowiadające za zapamiętywanie. Mózg wraz z pniem mózgu buduje mózgowie. Sam on dzieli się na dwie półkule, a każdej z nich znajdują się cztery płaty: czołowy, skroniowy, ciemieniowy i potyliczny.

Funkcje mózgu dla całego ciała ludzkiego

Nasze życie trwa dopóki działa i żyje nasz mózg. Ludzki mózg jest genialnym wytworem organizmu pod względem odbierania bodźców i ich interpretowania. Nie bez przyczyny jest określany mianem komuptera dowodzącego całym ciałem. Sterowanie wszystkimi procesami zachodzącymi w organizmie dla niego jest pestką. Oprócz zarządzania poważnymi funkcjami od których zależne jest życie mózg zajmuje się również naszymi pragnieniami, myślami i wyobrażeniami. Mózg działa w każdej chwili - teraz, gdy czytasz ten artykuł, za oknem gdy śpiewa ptak, a w kuchni gwiżdże czajnik. Dzięki bogatym zdolnościom mózgu możliwe jest nie tylko odbieranie, ale także przetwarzanie informacji, które wypływają z naszego wnętrza. Jak wiele czynności musi nadzorować mózg, by organizm mógł pozostać w homeostazie. Kiedy do organizmu dostarczana jest nadmierna ilość informacji, on całkiem świadomie segreguje je, podając nam te, które są dla nas najważniejsze. Tkanka mózgowa, podobnie jak mięśniowa potrzebuje ćwiczeń, by pozostać w dobrej kondycji i rozwijać się prawidłowo. Wyjątkiem staje się rodzaj ćwiczeń, nie będą to ćwiczenia siłowe, lecz nowe zadania do rozwiązania, aktywacja neuronów poprzez codzienne wyzwania a także rozwiązywanie krzyżówek. W innym przypadku zaczyna obumierać powodując spustoszenie w organizacji komórek nerwowych.

Dbaj o swój mózg: dotleniaj go, dostarczaj w odpowiedniej ilości składników budulcowych, łamigłówek a także zagadek.

Ze wszystkim się upora, jeśli będzie prawidłowo się rozwijać i będzie miał zapewniony dostateczny poziom nawodnienia i natlenienia. To ważne, gdyż człowiek w 65% składa się z wody, a mózg pływa w jamie wypełnionej wodą.

Komentarze