Mizoginizm - czym jest? Przyczyny, objawy i leczenie mizoginizmu

MizoginizmMizoginizm jest ciekawym zaburzeniem, oznacza bowiem niechęć do… kobiet. Odczuwana jest zarówno przez mężczyzn, jak i inne panie, obejmuje zarówno unikanie kontaktów z kobietami, jak i przyjmowanie postawy biernej w ich obecności wśród przyczyn wymienia się traumy emocjonalne ale i błędy wychowawcze. Czy mizoginizm może być groźny i należy go leczyć?

Mizoginizm - definicja

Mizoginizm tłumaczyć można dosłownie jako niechęć do kobiet. Co ciekawe, mizoginizm nie jest zaburzeniem nowym, pierwsze przypadki stwierdzono już w czasach… starożytnych! Termin powstał bowiem od tłumaczenia słów: nienawiść oraz kobieta. Co ciekawe, istnieje również mizoandria, czyli nienawiść do mężczyzn.

Przyczyny mizoginizmu

Skąd bierze się ta chorobliwa niechęć do przedstawicielek płci pięknej? Czynników predysponujących może być wiele. Mizoginizm może mieć swoje źródła w psychice, a dokładniej w złych wspomnieniach, związanych z kobietami: dana osoba mogła doświadczyć przemocy ze strony kobiet: np. syn bity przez matkę ale i wyśmiewanie przez rówieśniczki z powodu wady wymowy czy niskiego wzrostu. W wielu przypadkach mizoginizm związany jest z traumą emocjonalną, a dokładniej seksualną, np. gdy mężczyzna nie sprawdzi się w oczach kobiety jako kochanek, zostanie przez nią wyśmiany lub co gorsza obmówiony przed koleżankami… i już mamy potencjalne źródło niechęci nie tylko do tej, ale do wszystkich kobiet. Mizoginizm może być także związany z wychowaniem, np. syn porzucony po porodzie przez matkę i wychowywany tylko przez ojca w nienawiści do kobiet lub wychowywany przez srogą, despotyczną matkę, która nie okazywała mu uczuć. Wielu mizoginów to również panowie bardzo nieśmiali, którzy zwyczajnie obawiają się kontaktu z kobietami, nie mają śmiałości, aby do nich zagaić, nie widzą, jak poderwać kobietę, peszą się w ich obecności. W wielu przypadkach za przyczynę mizoginizmu uważa się również zazdrość, dotyczy to zwłaszcza kobiet-mizoginek, które są zazdrosne o inne panie, np. ich urodę, dokonania zawodowe, status społeczny, itp. Nie da się ukryć, że wiele do "powiedzenia" ma również nasza kultura, gdzie kobieta nierzadko spostrzegana jest jako słabsza płeć, stąd wiele powiedzonek, np. "Zachowujesz się jak baba" - w oczach mężczyzny kobieta może jawić się jako ktoś słabszy, gorszy, ktoś nie wart uwagi. Z drugiej strony to kobieta zachodzi w ciąże i rodzi dziecko, jest więc wyjątkowa, gdyż jest w stanie dać nowe życie, może to być źródłem wspomnianej wcześniej zazdrości ale i lęku: czy po urodzeniu dziecka kobieta nas nie zostawi, ponieważ już nie będziemy jej potrzebni? Mizogin z jednej strony czuje do kobiety niechęć, ale z drugiej strony może pojawić się lęk, niepewność, dystans.

Jak objawia się niechęć do kobiet?

Mizoginizm może objawiać się na wiele sposobów.

  1. Po pierwsze, mizogin może przyjmować postawę lekceważącą i jawnie okazywać paniom swoją niechęć, nie jest to jednak na tyle nieprzyjemne, że kobieta mogłaby poczuć się bardzo urażona. Zdarza się jednak, że panie są dyskryminowane.
  2. Po drugie, możliwa jest także postaw obojętna, bierna. Mizogin zdaje się wtedy nie zauważać kobiet w swoim otoczeniu, nie podaje im ręki, nie wita się z nimi, nie rozmawia, wręcz widocznie pomija w rozmowie, np. wszystkich pyta o zdanie, a kobietę pomija. Związane jest to z odczuwaniem nieśmiałości wobec kobiet.
  3. Niestety możliwa jest również agresywna postawa mizogina względem kobiet. Taka osoba jest wobec pań arogancka, wręcz wyśmiewa wszystko to, co kobieta powie w towarzystwie, opowiada przykre dowcipy o kobietach, atakuje panie słownie ale i nierzadko fizycznie: to na szczęście skrajny mizoginizm.

Mizoginizm a gynofobia

Pamiętajmy również o tym, aby nie mylić mizoginizmu z gynofobią. Mizoginizm to niechęć do kobiet, podyktowana względami światopoglądowymi, związana z wychowaniem lub przebytą dawniej traumą emocjonalną, związaną z kobietami. Z kolei gynofobia jest zaburzeniem lękowym: to fobia, której przedmiotem są… właśnie kobiety. Pod tym terminem kryje się silny i irracjonalny lęk przed kobietami, który widocznie utrudnia normalne funkcjonowanie. Gynofobia, jako zaburzenie psychiczne, wymaga specjalistycznego leczenia, w tym terapii psychologicznej. Mimo iż przyczyny i obawy zaburzeń mogą być takie same, gynofobia jest o wiele poważniejsza, osoba nią objęta nie jest zwykle w stanie normalnie rozmawiać z kobietami, nawiązać z nimi bliższych relacji. Gynofobia również, podobnie jak mizoginizm, w zdecydowanej większości dotyczy panów.

Leczenie mizoginizmu

Czy mizoginizm należy leczyć? Zwykle nie ma takiej potrzeby, aczkolwiek jeśli zainteresowany uważa, że jego zaburzenie utrudnia mu normalne funkcjonowanie, np. chce wejść w związek, bo wie, że inaczej nie spłodzi dziecka, możliwe jest podjęcie stosownego leczenia. Podstawę leczenia stanowi oczywiście psychoterapia indywidualna, czyli regularne spotkania z psychologiem. W ich trakcie porusza się tematy, związane z emocjami oraz nierzadko wraca do przeszłości, aby ustalić rzeczywistą przyczynę niechęci do kobiet. Psycholog może zaproponować również szereg ćwiczeń relaksacyjnych, pozwalających na poradzenie sobie z lękami oraz innymi, negatywnymi emocjami. Rzadziej konieczna jest wizyta u psychiatry i włączenie farmakoterapii. Zwykle dzieje się tak w przypadku bardzo silnego mizoginizmu, głęboko zakorzenionego w naszej psychice, np. na skutek błędów w wychowaniu: mężczyzna ma wpajaną przez wiele lat niechęć do kobiet przez ojca, którego zdradziła i porzuciła żona i samotnie wychowuje on dzieci.

Komentarze