Dom na przestrzeni wieków

Dom na przestrzeni wiekówDom to budynek przystosowany do celów mieszkalnych. Występuje w wielu rodzajach, między innymi dom wolnostojący, blok mieszkalny wielorodzinny, dom szeregowy czy bliźniak.

Kiedyś za dom służyła jaskinia, następnie pojawiły się szałasy i ziemianki. Później dom to była już chata budowana z gałęzi, ziemi, drewna, kamieni innego kruszywa, najpierw jednoizbowe, następnie z coraz większą ilością pomieszczeń.

W Egipcie i Mezopotamii domy wznoszone były z wysuszonej na słońcu cegły. Były to domy parterowe, później też zaczęły pojawiać się pierwsze domy piętrowe. W Europie znane są formy takie jak dom grecki i dom rzymski, ten ostatni później kopiowany przez islam.

We wczesnym średniowieczu w Europie domem był zamek, a wokół niego budowano mniejsze domy w formie drewnianych chat, które powstawały w grodach, podgrodziach oraz we wsiach wokół zamku i w lasach. Później rozpoczęto stawianie domów murowanych, kilkupiętrowych kamienic z większą ilością pomieszczeń mieszkalnych. Domy wiejskie, wraz ze wzrostem zasobności kiesy, zaczęły przeobrażać się w pałacyki i dworki.

Współcześnie w wielu krajach buduje się domy w formie wieżowców, chociaż na przedmieściach i terenach podmiejskich wciąż króluje dom w formie budynku jednorodzinnego, w zabudowie wolno stojącej, szeregowej lub bliźniaczej. Poza Europą jednak powstało wiele innych form domów, odpowiednich dla panujących w danym rejonie chociażby warunków atmosferycznych.

Obecnie domy możemy podzielić na kategorie na przykład poprzez stratę ciepła:

  • dom konwencjonalny,
  • domy energooszczędny,
  • dom pasywny.

Inną formą podziału jest rozróżnienie ze względu na stopień pobierania energii i wody: domy konwencjonalne oraz domy autonomiczne.

Komentarze